Znamenitosti

Cerkev sv. Volbenka

Cerkev sv. Volbeka   stoji le nekaj metrov  nad cerkvijo sv. Ane.  Cerkev nima zvonika.

Nekoč je imela na strehi ličen osmerokoten lesen stolpič, ki je ob požaru pogorel. Ima lepa gotska dvodelna okna s krogovičji. Najlepši pogled na cerkev je s spodnje strani, kjer opirajo vse ogle mnogokotnega prezbiterija različno visoki in kar trikrat stopnjevani oporniki, med njimi pa predirajo steno visoka dvojna okna. Cerkev je doživela veliko predelav. Notranjost cerkve je estetsko osiromašena, kar je posledica strele, ki je leta 1885 povzročila požar in je pogorel lesen strop. Prezbiterij krasi  lep baročni oltar, vpet pod starodavne gotske oboke. V tronu je  baročno razgiban kip cerkvenega zavetnika sv. Volbenka s cerkvijo v levici, ob stenah sta kipa  svetega frančiškana z baklo in sv. Dominika s psom. Stranska oltarja sta preprosta izdelka nove gotike. V cerkvi je tudi križev pot na oljnih podobah. Napisi so v bohoričici in kažejo na koroško slovenščino. Pod prezbiterijem je kripta sv. Valentina, ki je dostopna po dvojnih stopnicah . K sv. Valentinu so hodili molit za ozdravitev božjastnih bolezni. V času rudarstva na Lešah je bila cerkev sv. Volbenka »knapovška«; v cerkev so rudarji po propadu rudnika prenesli tudi sliko sv. Barbare iz frlescimra.

Kulturno društvo Leše

Leše 58,
2391 Prevalje

Gsm: 041 778 191 - Klavdija
Gsm: 031 686 191 – Boštjan

Mail: info@pravljicna-vas.si