Znamenitosti

Cerkev sv. Ane

Na hribu nad vasjo Leše stojita leški dvojčici. Cerkvi iz 15. stoletja, cerkev sv. Ane in cerkev sv. Volbenka.

Cerkev sv. Ane je nastala v prvi polovici 15. stoletja in  daje vtis ličnosti in vitkosti. Na severni strani ima vitek, visok in nerazčlenjen zvonik. Cerkev ima šilasta okna z bogatim  krogovičjem najrazličnejših oblik. Pravokotno  ladjo pokriva lesen, z letvami na kvadratna polja razdeljen strop, na sredi je Marijin monogram in letnica nastanka 1689. V cerkvi so freske  prvotno slikanih stranskih oltarjev, z letnico 1577; v prezbiteriju renesančna ornamentika. Na severni steni ladje je  freska Pohoda in Poklona  treh kraljev. Posebno vrednost daje prostoru nastavek glavnega oltarja, ki spada v družino zlatih oltarjev  in je na hrbtni strani označen z letnico 1644. V tronu je kiparska skupina sv. Ane Samotretje - mati Ana  skupaj s hčerko Marijo in vnukom Jezusom. Na levi strani je kip neznane mučenke, desno pa kip sv. Barbare. Sv. Ana je priprošnjica in zavetnica mater.

Kulturno društvo Leše

Leše 58,
2391 Prevalje

Gsm: 041 778 191 - Klavdija
Gsm: 031 686 191 – Boštjan

Mail: info@pravljicna-vas.si