Znamenitosti

Bolnica, Leše 38

Delo v premogovniku je zahtevalo veliko nesreč, zato so v času največjega razmaha premogovnika grofje Henckli zgradili bolnico.

Točnega leta gradnje bolnice ni mogoče ugotoviti, verjetno je bilo v letih  1854 – 1860.  Bolnica je imela tri bolniške sobe s prostorom za dvajset bolnikov, sobo za bolniškega strežnika , preiskovalno sobo. Na zahodni strani so bili še prizidki:  pralnica, stranišča, kuhinja  in mrtvašnica. Bolnica je bila zaprtega tipa, saj je sprejemala samo bolne leške rudarje in njihove družine. Oskrba je bila brezplačna. Hrano so prinašali bolnikom iz leške restavracije. Največ bolnikov se je v bolnici zdravilo leta 1919, ko je na Lešah razsajala griža, tega leta pa so bolnico tudi zaprli.

Kulturno društvo Leše

Leše 58,
2391 Prevalje

Gsm: 041 778 191 - Klavdija
Gsm: 031 686 191 – Boštjan

Mail: info@pravljicna-vas.si