Znamenitosti

Vhod v rov Franciscus

Nekoliko više, na levi strani potoka, je edini ohranjeni in obnovljeni vhod v jamo, Frančiškov rov.

Frančiškov podkop so začeli odpirati leta 1849 , dolžina podkopa do premogovnega sloja je bila 655 m. Ustje podkopa je ležalo na višini + 482 m. Za zračenje delovišč so na dolžini 460 m zgradili zračni jašek. V letih, ko so na Prevaljah gradili moderno separacijo, so jo povezali s Frančiškovim in Barbarinim podkopom ter Marijinim jaškom. Položili so železni tir dolg 2600 m. Obnova vhoda je potekala leta 1984. Na novo so postavili železna vhodna  vrata z manjšo lino, obnovili okrog 10 m rova,  pred vhod položili dve tračnici,  na obeh straneh vhoda  na novo sezidali škarpi in vzidali spominsko ploščo; obnovili so tudi napis nad vhodom.

Kulturno društvo Leše

Leše 58,
2391 Prevalje

Gsm: 041 778 191 - Klavdija
Gsm: 031 686 191 – Boštjan

Mail: info@pravljicna-vas.si